Statspensionisternes Centralforening (SC) er blevet nedlagt pr. 31. december 2015.

Hermed er 70 års virke som paraplyorganisation for statens tjenestemænd slut. De otte tilsluttede senior- og pensionistforeninger er alle i stedet blevet tilknyttet deres respektive centralorganisationer.
For mere information henvises til artiklerne i medlemsbladet Statspensionisten nr. 4 2015 samt i referaterne her på hjemmesiden under Information.

Spørgsmål i øvrigt kan stilles til SC's tidligere formand, Hans Agerbo Jensen på
tlf. 56 14 05 65, e-mail: hans.agerbo.jensen@mail.tele.dk

Hjemmesiden vil være tilgængelig indtil slutningen af 2016.

SC er en paraplyorganisation for nedenstående foreninger med
p.t. 12.226 medlemmer. 

  • Postpensionisternes Landsforening (OAO)
  • Seniorforeningen Told•Skat (CO 10)
  • Politipensionisterne (CO 10)
  • Uddannelsesforbundets Seniorgruppe (LC)
  • Pensionistgruppen under FCE - Forsvarets Civil Etat – (CO 10)
  • Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening (CO 10)
  • Seniorgruppen TAT – Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd – (CO 10)
  • Statspensionistforeningen af 1945 – enkeltmedlemmer – (CO 10, OAO).

 

Se medlemsbladet klik her...!

Medlemsbladet Statspensionisten

SC er endvidere tilsluttet Danske Seniorer

SC’s formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser på de økonomiske, social og kulturelle områder for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i de forhandlingsberettigede organisationer, og i samarbejde med andre organisationer.
SC udgiver medlemsbladet Statspensionisten 4 gange årligt - I februar, maj, august og november.

Site senest opdateret (se her) den 19. december 2015

CreaCon Webdesign Tlf. 4373 3144

Send e-mail
Statspensionisternes Centralforening Sekretariatet - Backersvej 7, 2300 København S - Tlf. 32 58 16 72